kuišinėti

kuišinėti
kuišinė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. vaikštinėti, slampinėti: Jis kuišinė́ja (vaikščio[ja] smūtnas) J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kuisinėti — kuisinėti, ėja, ėjo intr. 1. vaikščiojant ieškinėti, šniukštinėti: Rudenį kiaulės visą dieną ramiai kuisinė[ja] po laukus Klm. 2. refl. DŽ pamažu kuistis, triūstis. 3. Šts, Brs žaisti tokį žaidimą (vienos grupės žaidėjai šaukia kitus, sakydami:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”